Τον Αύγουστο του 2007 η Δυτική Πελοπόννησο, δέχεται το πρώτο βαρύ φονικό πλήγμα, με 70 νεκρούς, στις δασικές πυρκαγιές, συνέπεια της κλιματικής αλλαγής.
Τον Μάιο του 2011 μόνο η περιοχή της Ηλείας, μετράει απώλειες του 17 % του πληθυσμού της, απο την μετανάστευση.

Εδώ θα βρείτε μιά άλλη διαφορετική άποψη, μακριά από κομματικά χρώματα, με απώτερο σκοπό να ευαισθητοποιηθούν, τοπική κοινωνία, φορείς και οι τοπικοί άρχοντες σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ : ΚΑΛΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ. Email : fydoni@yahoo.gr

Τι έφταιξε και καήκαμε...

ΕΡΕΥΝΑ (της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Τι έφταιξε και καήκαμε... Αναδημοσίευση (απόσπασμα) από Πατρίς Πύργου Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr Συγκεκριμένα στην έρευνα αναφέρε- ται: Κατά την έναρξη των πυροσβεστικών επιχειρήσεων σε μια δασική πυρκαγιά τα κυριότερα πρακτικά προβλήματα που αν- τιμετωπίζονται είναι με σειρά σοβαρότη- τας: 1. Μη προσπελάσιμοι οδοί για τα πυρ/κά οχήματα 2. Απουσία αντιπυρικών ζωνών 3. Απουσία Τοπικών Αρχών για καθο- δήγηση 4. Έλλειψη συντονισμού από τους υπευθύνους Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο προβληματισμός για τη σημερινή φιλοσο- φία της δασοπυρόσβεσης που στηρίζεται στην αεροπυρόσβεση κατά κύριο λόγο, ότι πρέπει να αλλάξει και να στηριχθεί στην πυρόσβεση από επίγεια μέσα και δυνάμεις αφού υπάρξει διαφορετική οργάνωση. Επίσης προκρίνεται η άποψη ότι ο σχε- διασμός για την αντιμετώπιση των δασι- κών πυρκαγιών πρέπει να βασίζεται και να στηρίζεται στην επάρκεια μέσων και προ- σωπικού σε επίπεδο Νομού και Περιφέ- ρειας. Πεζοπόρα τμήματα και οχήματα Παράλληλα τα πεζοπόρα τμήματα όπως συγκροτούνται σήμερα, θεωρείται ότι συμβάλλουν αρκετά αποτελεσματικά στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών. Η δράση των Πυροσβεστικών Ανακρι- τικών Γραφείων κρίνεται ικανοποιητική (κατα τη δική μας άποψη καθόλου ικανοποιητική)για τη μείωση της εκδήλωσης δασικών πυρ- καγιών, ενώ οι μεγαλύτερες ευθύνες για τα περισσότερα μέχρι σήμερα στρέμματα καμένης δασικής έκτασης κατά την φετινή αντιπυρική περίοδο κατά σειρά σοβαρό- τητας οφείλονται : 1. Στην έλλειψη πρόληψης 2. Στις πρωτόγνωρες καιρικές συνθή- κες 3. Στις αδυναμίες του κατασταλτικού μηχανισμού Επίσης όταν η χώρα κηρύχθηκε σε κα- τάσταση έκτακτης ανάγκης, εφαρμόστη- καν σε μικρό βαθμό, τα προβλεπόμενα αντίστοιχα μέτρα από Δήμους και Νομαρ- χίες για την προστασία των πολιτών από τους κινδύνους της επέλασης των πυρ- καγιών, ενώ δεν υπήρχε γνώση για την ύπαρξη σχεδίων εκκένωσης κατοικημέ- νων περιοχών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Τα οποία όπου και αν υπήρχαν εφαρμόστηκαν σε μικρό βαθμό και βέβαια χωρίς καμία αποτελεσματικότητα. Τέλος επισημαίνεται ότι η προσφορά των εθελοντών πυροσβεστών ενίσχυσε ελάχιστα το Π.Σ. στην καταστολή των δα- σικών πυρκαγιών και πιστεύεται ότι αν ο εθελοντισμός μπει σε άλλη βάση στη χώρα μας θα βοηθήσει αρκετά το πυρο- σβεστικό έργο. ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΜΠΛΟΚΕΡ; ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΞΗΡΑΣΙΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΛΕΘΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Για να προλάβουμε άλλες απώλειες του πολυτιμότατου χώματος από τη διάβρωση:
http://aftarkia.wordpress.com
http://www.volunteertaskforce.org/ppwatershed/default.htm,
www.epa.gov/owow/info/NewsNotes/issue77/77issue.pdf
: Η σπορά με σβώλους όχι μόνο ξαναέδωσε βλάστηση, αλλά άνοιξε μια λεωφόρο εκπαίδευσης και ενεργοποίησης των κοινοτήτων για την προστασία της υδροφόρας λεκάνης.
- Seed ball scattering not only planted the seeds for new vegetation but also provided an avenue to educate and energize community members about watershed protection.
βλ. ενδεικτικά: http://www.ekke.gr/estia/Cooper/Mathper.htm
http://www.youtube.com/v/HTjR9LcUrTs
και http://www.youtube.com/v/Q5DI3Q3v_R8